1

Kolejną grupą podatkową, na którą powinniśmy zwrócić uwagę jest podmioty zagraniczne. Chodzi tutaj o firmy i przedsiębiorstwa, które np. dokonują na terenie Polski jakiejś sprzedaży czy świadczą jakiejkolwiek płatnej usługi, czynności w naszym kraju. Wychodzi zatem na to, że nawet firmy zagraniczne zmuszone są do stosowania się naszym prawom. Jedynym warunkiem stania się zobowiązanym do rozliczania się z faktury VAT jest to, aby wszystkie osoby wykonywały danych sprzedaży czy usług osobiście lub za pośrednictwem osób na podstawie umowy.

Oznacza to, że jeśli któryś z powyższych warunków zostaje spełniony, to nawet jeśli jesteś Francuzem czy Niemcem i mieszkasz poza granicami państwa polskiego, zobowiązany jesteś do rozliczenia się z polskim Urzędem Skarbowym. Nieco niejasna staje się sprawa importu usług, który nie ulega opodatkowaniu. Zwolennicy tej decyzji motywują to w sposób następujący: niektóre usługi wykonywane na terenie Polski nie wymagają korzystania z pracy pełnomocników, pracowników lub nie są wykonywane przez specjalne urządzenia, maszyny. Wiadomo także, że prawo celne nie do końca precyzuje pojęcie prawa importu usług. Aby uregulować problemy prawne z wymienionymi wyżej przypadkami stworzono grupę podatników VAT określaną jako usługobiorców. Oznacza to, że jeśli jako Polacy decydujemy się na korzystanie z usług firm zagranicznych również zmuszone są do płacenia podatków. Ostatnią grupą są osoby czy podmioty dokonujące eksportu, które jednak przy prowadzeniu ewidencji mogą płacić podatek w wysokości 0 %.

1

W poprzednim artykule skupiliśmy się na podatnikach VAT nie posiadających własnej osobowości prawnej. Tym razem pragnę zwrócić uwagę na kolejną grupę, jaką stanowią osoby importujące produkty, czyli podmioty muszące płacić cło. W ich przypadku obowiązek podatkowy wygląda nieco inaczej, ponieważ podatek VAT odliczany jest za każdym razem, kiedy importer wprowadza na nasz rynek krajowy jakiś obcy towar. Co się dzieje w przypadku, gdy w jakiś sposób produkty pozostają zawieszony czy obowiązek płacenia cła zostaje zniesiony na dany towar?

Urząd Skarbowy zaznacza, iż wcale nie jesteśmy zwolnieni z płacenia podatków z tego powodu. Kolejną grupą stanowią osoby pośredniczące w interesach, o których wspomniano już w poprzednim artykule. Urząd Skarbowy zwraca tutaj głównie uwagę na „wykonywanie czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami powierniczymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, umowy komisu”. Wiadomo, że chodzi tutaj zarówno o utarg, który uda nam się zdobyć dzięki pracy wewnątrz naszego kraju, jak uda się nam go zdobyć dzięki importowi naszych towarów za granicą. Wygląda to mniej więcej tak, że Urzędowi Skarbowemu jest obojętne czy rolnik sprzeda swoje plony za granicą czy pozostaną one w kraju, to zobowiązany będzie on zapłacić od nich podatek VAT. Faktura VAT naliczana jest w zależności od rodzaju umowy, ponieważ wysokość podatku odlicza się na podstawie wyniesionych korzyści finansowych, jednakże jeśli mamy do czynienia z umową komisu czy zlecenia, podatek obejmuje obie strony zawierające umowę.

1

Prawo wyznaczające podatników VAT nazywa ich: „osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują na własny rachunek czynności podlegające opodatkowaniu w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy, nawet jeśli zostały wykonane jednorazowo.” Dla przeciętnego Polaka powyższa definicja wydaje się być trudna do zrozumienia.

Nic w tym dziwnego, ponieważ język prawny jest niezwykle trudny. Postaram się jednak rozwiać wszelkie męczące nas wątpliwości. Wiadomo, że podatek VAT na podstawie powyższego zapisu muszą płacić wszyscy, którzy prowadzili swoją działalność gospodarczą i byli zarejestrowani ciągle, jak i też jednorazowo. Przykładowo, niezależnie czy sprzedajemy mieszkanie jednorazowo czy też mamy własną agencję nieruchomości, zmuszeni jesteśmy zapłacić od tego podatek VAT. Zwraca się wielką uwagę na to czy zarejestrowana działalność jest prowadzona w czyimś imieniu czy też pracujemy indywidualnie, wyłącznie na swoje nazwisko, bez pośredników. Profesor Witold Modzelewski w swojej pracy stwierdził, iż „ podatnikiem VAT jest osoba prawna jako całość”. Wiadomo jednakże, że na podstawie ustaleń Urzędu Skarbowego, że podatnikami VAT mogą stać się oddziały, które same prowadzą system rozliczeń rocznych. Urząd Skarbowy traktuje je w ten sposób, jako samodzielne podmioty gospodarcze. Chociaż nie posiadają one osobowości prawnej, to ich działanie niewiele różni się od tych posiadających ową osobowość. Nie utrudnia to bowiem stosowaniu się odpowiednim przepisom regulującym świadczenie usług czy sprzedaż towarów.

1

We współczesnej Polsce prawie każdy jest podatnikiem VAT. W roku 1993, finansiści warszawscy ocenili, iż w Polsce podatek od towarów i usług zapłaci około dwóch milionów mieszkańców naszego państwa. Wiadomo bowiem, iż ten podatek ma bardzo rozbudowaną grupę podmiotów. Jego podatnikami mogą zostać zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

Zwraca się także uwagę na jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Jest jednak logiczne, że ze względu na różność podmiotów nie będą one objęte podatkiem VAT w jednakowym wymiarze, ale wysokość podatku wyróżnia się na podstawie kilku czynników. Pierwszy, z nich jest rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanych usług, które zmuszają podmiot do pozostania podatnikiem VAT. Drugim, znacznie ważniejszym czynnikiem jest to, ile dany podmiot wyniesie korzyści ze swojej działalności, ponieważ to właśnie zdecyduje, jak wysoki będzie odliczony procent i wysokość naszego podatku VAT. Powinniśmy także wiedzieć, iż rozliczenia odbywają się regularnie co roku w wyznaczonym terminie przez Urząd Skarbowy. Nie należy także pomijać faktu, że w razie oszustw finansowych, działamy także ze szkodą dla samych siebie. Dlaczego? Pieniądze z podatku trafiają do funduszy krajowych, które są odpowiedzialne za bardzo wiele zadań takich, jak utrzymanie gospodarki państwa, pomoc socjalna czy lekarska. Zatem jeśli oszukujemy Urząd Skarbowy, pieniądze z pewnością nie trafią na cel, na jaki powinny być spożytkowane. Widzimy, jakie to może być szkodliwe dla naszej cierpiącej gospodarki krajowej.