Efektywne dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne

Efektywne dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne proponuje firma Paragraf. Wszystkie działania bazują na zasadzie maksymalnego odszkodowania, realizującej najważniejszą rolę społeczną odpowiedzialności cywilnej. Rola likwidacji szkód wyznacza, że poniesiony uszczerbek na majątku będzie w całości wynagrodzony. Z tytułu odszkodowania odpowiedzialności cywilnej…