Psychotechnika – badania przeprowadzane przez psychologów

W dzisiejszych czasach występuje ogrom przeróżnych terapii psychologicznych. Zapotrzebowanie na leczenie psychologiczne i chęć rozwiązywania problemów emocjonalnych zostało zaspokojone wieloma szansami działania. Sporo typów psychoterapii opartych jest aktualnie na założeniach Freudowskiej psychoanalizy. Niejednokrotnie są to po prostu jej mniej intensywne…