Czy należałoby brać uczestnictwo w zajęciach fitness?

Wyjaśniając z języka angielskiego słowo „fitness” otrzymuje się znaczenie, jakie można wyznaczyć jako „bycie sprawnym”. Jednakże fitness w nowoczesnym pojęciu, to coś znacznie więcej. Świadczy ono szereg zachowań oraz zjawisk składających się na oznaczony styl życia, dążenie do harmonijnego funkcjonowania osoby ludzkiej jako całości, której nieodłącznymi oraz równorzędnymi składowymi są psychika oraz ciało.

Fitness definiuje nie jedynie sprawność fizyczną, jakkolwiek miarodajną ideologię. Zakłada ona, iż człowiek zasługuje na dobre samopoczucie, a do jego osiągnięcia pragnie kilku czynników. Są one natury fizjologicznej, psychologicznej i cywilnej. Przesłanką maksymalnego samopoczucia jest świadomość oraz faktyczne posiadanie przez człowieka optymalnej dla niego sprawności fizycznej. Uzyskać ja wolno przez różnorodna aktywność ruchową, dopasowana do płci, wieku i osobniczych atrybutów jednostki ludzkiej. Doktryna fitness zakłada, że każdy jest odpowiedzialny za doskonalenie działania własnego organizmu. Fitness, poprzez konferencje i opracowania, wkracza w sfery naukowe, będąc pojęciem szerszym aniżeli aerobic, którego początki narodziły się oczywiście z naukowych badań.

Na dzień współczesny aerobic stanowi jedną z części składowych fitness, istotną, lecz nie jedyną, jakiej zadaniem jest zapewnienie człowiekowi perfekcyjnej sprawności fizycznej. Od kiedy tak właściwie w całej euroatlantyckiej cywilizacji nastała moda na chudą sylwetkę, różnorodnego rodzaju eksperci podjęli nadzwyczajne wysiłki, żeby opracować efektywną receptę na osiągnięcie wymarzonego rezultatu, czyli gibkiej figury. Na szczęście, rozpowszechnianie pięknego wyglądu połączone było z zachętą do utrzymywania sprawności fizycznej oraz ogólnego zdrowia, wobec czego zalecenia i metody musiały być wielosegmentowe i zawierać: diety, ćwiczenia fizyczne, masaże, ćwiczenia relaksacyjne oraz antystresowe – więcej na silownia nowy sącz. Modna stała się gimnastyka ogólnorozwojowa, biegi terenowe, ćwiczenia wytrzymałościowe, pływanie. Jako podstawową formę gimnastyki rekreacyjnej wykreowano aerobik oraz to właśnie on uważany jest za pierwowzór dzisiejszego fitness.

Dodaj komentarz