Istotne informacje w temacie kas fiskalnych

Najważniejsze wiadomości w temacie kas fiskalnych na stronie internetowej POSNET POLSKA S.A., a więc lidera urządzeń fiskalnych na terenie kraju. Otóż, kasoterminal to urządzenia stworzone do rejestracji sprzedaży określonych towarów oraz oferowanych usług.

W przeciwieństwie do drukarki fiskalnej działają samodzielnie, bez potrzeby podłączenia zewnętrznego komputera z oprogramowaniem. W dziale Strefa Wiedzy można dowiedzieć się, że potwierdzeniem transakcji odbywających się przy wykorzystaniu kas fiskalnych jest wydruk pod postacią paragonu fiskalnego. Przy jego użyciu osoba płacąca za produkt lub usługę może dokładnie zobaczyć, za co oraz ile płaciła. Podane są na paragonie dokładne kwoty za konkretne towary oraz łączna kwota za zrobione zakupy. Paragon może również posłużyć jako dowód na zakup wówczas, gdy konsument chciałby zareklamować kupiony kiedyś produkt. Paragon w każdym przypadku drukowany jest w 2 kopiach, pierwsza jest dla klienta dowodem zakupu, a druga przyszykowana jest dla marki, która sprzedaje towar lub oferuje określone usługi. Kasa rejestrująca niezbędna jest przedsiębiorcy do robienia rozliczeń z systemem fiskalnym.

Wszystkie kasy fiskalne, które dopuszczone są do sprzedaży muszą posiadać homologację. Jest to dokument wskazujący na zbieżność urządzenia z obowiązującymi zasadami administracyjnymi a także wymaganiami technicznymi. Jest on wydawany przez Główny Urząd Miar. Przynależenie do ewidencji na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym potwierdza fiskalizacja. Od tej chwili, wszystkie wiadomości zapisywane na kasie są poddane ewidencji, będąc bazą do dookreślenia obrotu podatnika oraz ustalenia sumy podatku. Fiskalizacją zajmuje się serwisant odpowiedzialny za konkretne kasy fiskalne. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej obejmuje wszystkich przedsiębiorców, sprzedających swoje towary lub usługi osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. Kasy fiskalne muszą także mieć rolnicy ryczałtowi, którzy nie muszą płacić podatku pośredniego.

Dodaj komentarz