Jak powstała ekonomia oraz PKB?

W naturze człowieka jest aktywność w zbiorowiskach, grupach, w jakich z w pewnych sytuacjach wykształcają się reguły i prawa i hierarchia autorytetów pojedynczych jego członków. Takie zaaranżowane grupy zyskały nazwy populacji ludzkich. Ich cechą reprezentatywną jest też to, iż potrafią wytwarzać bądź też pozyskiwać idealna na wspólny użytek.

Lepszy stopień zaaranżowania społeczności ludzkich znamionuje się między innymi zasadą opodatkowania dochodów wszelkich obywateli. Zdobyte w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie wymogów całej grupy, innymi słowy edukację, bezpieczeństwo, przewóz itp.

Nim uniwersalne opodatkowanie stało się standardem, funkcjonowały różne inne systemy ekonomiczne – sprawdź więcej na parytet siły nabywczej. W czasach, kiedy jedną z norm odniesień międzyludzkich było niewolnictwo właściciel gospodarstwa rolnego, plantacji lub też innego biznesu korzystał z gratisowej pracy niewolników. Wynika z tego, iż był on posiadaczem nie tylko nieruchomości, urządzeń lecz oraz ludzi. Z od czasu do czasu okazało się, iż ta na pierwszy rzut oka komfortowa pozycja plantatora, budowniczego lub również innego przedsiębiorcy ma jedną zasadniczą wadę.

Ludzie zmuszani do pracy niewolniczej nie posiadają dostatecznej motywacji do wykonywania swych zadań właściwy szybko oraz dobrze, bo nie czerpią z tego jakichkolwiek zysków. Praca niewolnicza była wiec pracą zdecydowanie mało wydajną, a przymus oraz kary cielesne motywacją o wiele niższą niż wynagrodzenie. W okresie gospodarki feudalnej, właściciele znacznych posiadłości ziemskich byli również w pewnym stopniu posiadaczami ludzi zamieszkujących należące do ich majątku wsie.

Chłopi oprawieni byli pracować dla feudała, inaczej odrabiać tak nazywaną pańszczyznę. Przypisani byli na dodatek do swoich wsi oraz bez zezwolenia pana nie byli w stanie zmieniać miejsca, w którym żyli. W stosunku do niewolnictwa system feudalny był dla poddanych o tyle lepszy, że nie sprzedawano ich na targach, jak zwierzęta robocze, nie oglądając się choćby na rozbijanie małżeństw i rodzin.

Dodaj komentarz