Jakie są zadania i możliwości adwokata?

Osoby, które nie mają na co dzień do czynienia z jurystami, inaczej zdecydowana większość dojrzałej populacji, nadzwyczaj w szeregu przypadków nie umieją określić, czym różnią się od siebie oba te zawody. Jednakże ta różnica jest niezmiernie łatwa. Adwokat ma okazję występować w sprawach karnych w charakterze obrońcy. Natomiast nie może on pozostawać w stosunku pracy, to oznacza nie może być zaangażowanym gdziekolwiek, poza biurami adwokackimi. Radca ustawodawczy z kolei nie może występować w kwestiach karnych, może tudzież pozostawać w związku pracy (czyli być zatrudnionym w jakiejkolwiek firmie).

Adwokat może być doradcą własnego konsumenta, z samej definicji zawodu – obrońcą, jednak nie może być pracownikiem. Prawnik jest zawodem zaufania publicznego, tudzież radca prawny – nie jest. Od prawników oczekuje się przestrzegania zasad etyki na najwyższym poziomie. Dla radcy legislacyjnego jesteśmy na ogół o wiele znacznie bardziej wyrozumiali, rozumiejąc, że ma obowiązek łączyć ją z interesami własnego pracodawcy. Obecnie pojawiają się całkiem mocne głosy, że podział ten jest sztuczny oraz należy dążyć do zmiany. Kim na procesie jest prokurator a kim prawnik katowice? Oskarżycielem może być jednostka bądź organ, który składa skargę oraz w czasie postępowania karnego domaga się ukarania oskarżonego.

W krajowym prawie może być to oskarżyciel publiczny, prywatny lub posiłkowy (to szczególny typ oskarżyciela, który równolegle jest pokrzywdzonym danym przestępstwem). Prokurator publiczny to podmiot uprawniony do składania skargi i może to być prokurator bądź też policja (przy czym w owym czasie prokurator akceptuje akt oskarżenia i wnosi sprawę do sądu). Czyli jest to ta witryna internetowa, jaka stoi po za pokrzywdzonymi.

Mecenas jest przedstawicielem oskarżonego, wyraża jego interesy. Dba o uzyskanie uniewinnienia bądź też o wydanie jak najkorzystniejszego wyroku. W wypadku dowiedzenia winy oskarżonego adwokat może występować o złagodzenie wyroku bądź uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków dla zasądzonej kary. Mecenas jest zawodem zaufania publicznego, co świadczy, że w swojej pracy musi kierować się wysokimi wzorcami etycznymi. W procesie karnym oskarżony oraz adwokat stoją w związku z tym naprzeciwko.

Dodaj komentarz