Narzędzia do funkcjonalnej windykacji

W zależności od typu aktywności, którą prowadzi dłużnik łączone są różne narzędzia windykacyjne. Cząstka z nich pożyczający ma prawo z powodzeniem sam zastosować. Mowa tu o wezwaniu do zapłaty. Na początku wystarczy pisemne ponaglenie spłaty długu. Takie wezwanie może zawierać wiadomości o zastosowaniu kroków prawnych w wypadku nie spłacenia należności w terminie. Można również kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie. Mimo to tutaj jest kłopot z nagrywaniem rozmowy. W ten sposób nawet, jeśli dłużnik przyjmie informacje, może w każdej chwili się tego wyprzeć. Tę formę windykacji z reguły wykorzystują firmy windykacyjne, które dla bezpieczeństwa notują takie rozmowy.

Często firmy przeprowadzają wywiad, który ma na celu stwierdzenie, z jakiego powodu z dłużnikiem nie ma kontaktu. Poza tym taki wywiad jest realizowany, bowiem zezwala określić wielkość majątku ludzie biznesu. Informacje takie są przydatne w przypadku egzekucji komorniczej – znacznie więcej na postępowanie egzekucyjne. W tym celu angażowani są też detektywi. Jeżeli wszystkie narzędzia zawiodą zostaje zwrócenie się do należytego sądu. Od paru lat postrachem dłużników jest pewien rejestr, który niezwykle utrudnia im życie. Często okazuje się, chociaż z początku wierzyciele przystępowali do niego z rezerwą aktualnie jest jednym z najskuteczniejszych przyrządów windykacyjnych.

Krajowy Rejestr Długów powstał z myślą o biznesmenach, jacy nie radzą sobie z niezmiernie buntowniczymi dłużnikami. Mogą oni zgłosić go tylko w wypadku, gdy od terminu spłaty należności przeminęło 60 dni. Poza tym kwota długu nie może być niższa aniżeli paręset zł. Nim przedsiębiorca wpisze nieuczciwego kontrahenta do rejestru musi najpierw poprosić dłużnika do zapłaty. Jeśli od tego wezwania minie miesiąc, a pieniędzy nadal nie ma, śmiało wolno zgłaszać kontrahenta do Rejestru Długów. Ta forma windykacji jest krokiem ostatecznym, podobnie jak windykacja sądowa. Wpisanie biznesmeni do rejestru powoduje, bowiem komplikacje z wzięciem kredytu, co dla wierzyciela może mieć pewne znaczenie, jeżeli zależy mu na odzyskaniu pieniędzy. Warto pamiętać, że wpisany ma prawo być też prosty kontrahent. Wystarczy jedynie, że nie płaci zobowiązań bankom czy też zalega z opłatami.

Dodaj komentarz