Profesjonalnie przeprowadzone kursy motorowodne

Kurs motorowodny, podzielony na część teorii i praktyczną organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne skoncentrowane są wokół kwestii powiązanych z konstrukcją i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się wszystkiego, co jest powiązane z manewrowaniem i innymi czynnościami na wodzie. Omawiane są kwestie zgodne z przepisami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

W rezultacie, kursy motorowodne można zdać wyjątkowo dobrze, uzyskując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przystosowanych i urządzonych motorówkach, na jakich pływanie jest wygodą. Zajęcia w tej części dotyczą także zadań bosmańskich w porcie, a także odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego.

W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na siedemdziesiąt pięć zapytań. Aby przejść przez egzamin, dobrej odpowiedzi należy udzielać na 65 zapytań. W części praktycznej odbywa się sprawdzian wzorowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniana jest także umiejętność kierowania załogą a także praca w roli załoganta.

Uzyskanie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w strefie dwóch mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Najważniejsze wiadomości w temacie kursu można odnaleźć na witrynie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują standardy International Sailing Schools Association, lecz dostosowane do krajowych okoliczności. I z tego powodu zaleca się posiadać kompetencje w tym centrum szkoleniowym. Szkolenia są dostosowane personalnie do wymagań kursantów, a o ile pojawia się taka konieczność, to wykonane są kursy indywidualne.br>

Dodaj komentarz