Rzetelne wykonywanie przewiertów w trudno dostępnych terenach

Rzetelne wykonywanie przewiertów w ciężko dostępnych terenach to specjalność firmy SD Przewierty. Horyzontalne przewierty sterowane to świadczenia kompleksowe w trakcie jakich realizowane jest na przykład: wykonywanie przecisków pod drogami, zrobienie przewiertów sterowanych z użyciem rur osłonowych i przewodowych pod instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne.

Doświadczeni pracownicy mają potrzebne kwalifikacje do tego, aby robić przeciski kretem na dowolnie wybranym obszarze. Portfolio firmy to sporo wykonań takich jak przeciski kretem pod drogami a także innego rodzaju przewierty o różnych długościach i różnym stopniu skomplikowania.

Zasięg każdego zlecenia wyznaczany jest indywidualnie. Prace wiertnicze wykonane są z zapewnieniem niespowodowania degradacji środowiska naturalnego. Nie wpływają również na infrastrukturę znajdującą się na powierzchni. Wykorzystana metoda bezwykopowa przy wykorzystaniu specjalistycznych wiertnic Ditch Witch oraz Vermeer pozwala na zrobienie instalacji w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe realizowanie odkrytych wykopów pod rury osłonowe albo kable. Dla pracowników nie liczą się przeszkody takie jak: góry i wzniesienia, cieki i zbiorniki wodne, trakty komunikacyjne, tereny uzbrojone i silnie zurbanizowane a także obszary mające wysoką wartość przyrodniczą. Już sprawdzając wykonane dotychczas realizacje firmy, scharakteryzowane na stronie, można przekonać się, że ze wskazaną firmą opłaca się współpracować.

Przewierty sterowane przebiegają z wykorzystaniem rur osłonowych i przewodowych, co ma wpływ na precyzję w realizacji. Horyzontalne przewierty odnoszą się do rurociągów: gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Sprawdzi się to w tych dziedzinach przemysłowych jakimi są: energetyka, telekomunikacja, ciepłownictwo i gazownictwo. Innowacyjna technologia wykonania umożliwia wykonanie przewiertów o długości do nawet 300 metrów. Kwestie szczegółowe omawiane są dla wszystkich zleceń na indywidualnych zasadach, co jest wyjątkowo atrakcyjne.

Dodaj komentarz